Meelopen buiten OMO

Meelopen in het mbo, hbo of wo? Ook dat kan!
Met enkele onderwijsinstellingen buiten OMO hebben we de afspraak dat mensen van OMO bij hen een kijkje in de keuken mogen nemen. Geef ons via promotion@omo.nl je voorkeur aan voor het meelopen bij één van de hierna volgende onderwijsinstellingen.
Vermeld daarbij: onderwijsinstelling + voorkeur voor functie en/of afdeling; je eigen functie en telefoonnummer. Vervolgens ontvang je van ons de gegevens van de persoon met wie je een afspraak kunt maken voor een meeloopactiviteit op een voor jullie beiden geschikte datum.


Fontys is één van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland met een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Fontys verzorgt opleidingen op de volgende gebieden: Communicatie, Media & Vormgeving; Economie & Marketing; Gezondheidszorg; ICT; Kunsten; Mens en Maatschappij; Natuurwetenschappen; Onderwijs; Rechten; Sport; Talen; Techniek. Zie website Fontys Hogescholen


ROC West-Brabant verzorgt voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op vele locaties in West-Brabant van Bergen op Zoom tot Andel.
Het ROC omvat vele verschillende scholen: kleinere vo en vmbo scholen en mbo colleges, Het ROC telt ongeveer 25.000 studenten, circa 2500 medewerkers. Zie website ROC West-Brabant

 
Avans Hogeschool verzorgt in Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch uiteenlopende opleidingen die zijn verdeeld over 20 academies. Er zijn academies in de sectoren Economie & Management, Techniek, Welzijn, Gezondheid, ICT, Kunst en Vormgeving, Recht, en Onderwijs. Zie website Avans Hogeschool

  

Breda University of Applied Sciences (voorheen bekend als NHTV) is een middelgrote instelling voor internationaal hoger onderwijs met vier locaties in Breda, met zo'n 7.500 studenten uit meer dan 50 landen en bijna 700 medewerkers. Breda University biedt hoger onderwijs op het gebied van: Games & Media; Hotel Facility; Logistiek; Built Environment; Toerisme & Vrije tijd. Breda University is sterk internationaal georiënteerd. Het grootste deel van de opleidingen wordt in het Engels verzorgd. Zie: website BUAS