Meelopen buiten OMO

Meelopen in het mbo, hbo of wo? Ook dat kan!
Met enkele onderwijsinstellingen buiten OMO hebben we de afspraak dat mensen van OMO bij hen een kijkje in de keuken mogen nemen. Geef ons via promotion@omo.nl je voorkeur aan voor het meelopen bij één van de hierna volgende onderwijsinstellingen.
Vermeld daarbij: onderwijsinstelling + voorkeur voor functie en/of afdeling; je eigen functie en telefoonnummer. Vervolgens ontvang je van ons de gegevens van de persoon met wie je een afspraak kunt maken voor een meeloopactiviteit op een voor jullie beiden geschikte datum.


Fontys is één van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland met een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Fontys verzorgt opleidingen op de volgende gebieden: Communicatie, Media & Vormgeving; Economie & Marketing; Gezondheidszorg; ICT; Kunsten; Mens en Maatschappij; Natuurwetenschappen; Onderwijs; Rechten; Sport; Talen; Techniek. Zie voor locaties: http://fontys.nl/Over-Fontys/Contact-en-locaties/Fontyslocaties.htm


ROC West-Brabant verzorgt voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op vele locaties in West-Brabant van Bergen op Zoom tot Andel.
Het ROC omvat vele verschillende scholen: kleinere vo en vmbo scholen en mbo colleges, Het ROC telt ongeveer 25.000 studenten, circa 2500 medewerkers. Zie: http://www.rocwb.nl/over-ons

 
Avans Hogeschool verzorgt in Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch uiteenlopende opleidingen die zijn verdeeld over 20 academies. Er zijn academies in de sectoren Economie & Management, Techniek, Welzijn, Gezondheid, ICT, Kunst en Vormgeving, Recht, en Onderwijs. Zie http://www.avans.nl/over-avans

  
NHTV Breda is een middelgrote instelling voor internationaal hoger onderwijs met vier locaties in Breda, met zo'n 7.500 studenten uit meer dan 50 landen en bijna 700 medewerkers. NHTV biedt hoger onderwijs op het gebied van: Games & Media; Hotel Facility; Logistiek; Built Environment; Toerisme & Vrije tijd. NHTV is sterk internationaal georiënteerd. Het grootste deel van de opleidingen wordt in het Engels verzorgd. Zie: http://www.nhtv.nl/over-nhtv.html

   
Het Summa College bestaat uit 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Eindhoven. Deze branchegerichte scholen verzorgen meer dan 250 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus. Zie http://www.summacollege.nl/over-summa-college

  
De TU/e bestaat uit negen faculteiten waaronder: Bouwkunde; Industrial Design; Werktuigbouwkunde; Technische Natuurkunde; Scheikundige Technologie. Daarnaast bestaat de TU/e uit 11 diensten waar uiteenlopende ondersteunende werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het wetenschappelijk personeel. Te denken valt aan diensten als huisvesting; financiële zaken; communicatie; ict; personeel en organisatie, technische werkzaamheden in de labs. Zie https://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/